Głóg od serca

Do poważnych problemów zdrowotnych, które urosły do rangi chorób cywilizacyjnych, zalicza się te związane z…